söndag 8 november 2009

Tidskrift fokuserar på öppenhet inom högre utbildning

Tidskriften The International Review of Research in Open and Distance Learning ägnar det senaste numret åt öppna lärresurser och öppnare modeller för högre utbildning. Bland annat finns följande artiklar:
  • Openness and the Future of Higher Education
  • From Open Content to Open Course Models: Increasing Access and Enabling Global Participation in Higher Education
  • Peer-To-Peer Recognition of Learning in Open Education
  • Open Educational Resources: New Possibilities for Change and Sustainability
Alla artiklar kan laddas ner i pdf eller html format.

Inga kommentarer: