söndag 29 november 2009

Utbilda lärarna så att de kan hantera tekniken

Rubriken är titeln på en bloggpost av Rebecka Gustafson, gymnasiestudent från Stockholm, som menar att nätet bör användas mer integrerat i undervisningen. Hon uppskattar möjligheten att publicera sitt arbete på en blogg och att använda uppdaterade resurser på webben hellre än läroböcker som oftast är flera år gamla. Samtidigt betonar hon vikten av att lära sig hur man kritiskt granskar sina källor och hur man förhåller sig till upphovsrätten. Den viktigaste faktorn är att lärarna får mer stöd för att kunna utveckla det nätbaserade lärandet:

- Såväl skola som lärare behöver anpassa sig till utvecklingen och ge eleverna rätt redskap för arbetslivet. Utbilda lärare så att de kan hantera tekniken, fråga eleverna, inspireras av andra som redan gjort denna resa och skapa en förändring!

Inga kommentarer: