fredag 20 november 2009

Lärande som dialog

En kort artikel av Trent Batson i Campus Technology (Teacherless Classrooms: Can we?) ifrågasätter argument att nätbaserad utbildning handlar mest om guidade självstudier där läraren kan ersättas med inspelade föreläsningar. Artikeln menar att även om det finns massor av bra lärobjekt på nätet lär vi oss bäst genom dialog och diskussion och att läraren behövs mer än någonsin för att ge sammanhang till all information som finns tillgängligt.

Vi ser flera exempel på kurser där studenterna lär av varandra och där lärandet blir alltmer studentstyrt men samtidigt som alla kan bli "lärare" till en viss del behövs det flera yrkeslärare för att stimulera diskussionen och främja lärande:

"But, in all efforts to re-commoditize teaching and learning, we must remember that learning is conversation (dialog) and that learning is social. We need more teachers, not fewer; we need teachers at all levels to facilitate conversations (the “ripple down” conversations), conversations that include students as full participants."

Inga kommentarer: