fredag 12 februari 2010

Behövs böcker i framtidens bibliotek?

Med allt fler läsvänliga läsplattor på marknaden, inte minst Apples iPad, diskuteras det mycket kring bibliotekets roll när vi går över till elektroniska publikationer. En längre artikel i New York Times, Do school libraries need books?, ställer frågor kring konsekvenserna av att studenterna läser mer på nätet än i böcker. Artikeln består av intervjuer med fem personer med insikter i området; en bibliotekschef, en professor, en rektor och två författare.

Bild: Anders Olsson

Inga kommentarer: