fredag 26 februari 2010

Informationskompetens följs inte upp enligt avhandling

Det står i många dokument att informationskompetens är en nyckelkompetens för framtiden men de fina målen följs inte alltid upp i praktiken. Det här är en av slutsatserna i en ny avhandling, ”Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning”, av Cecilia Gärdén, Högskolan i Borås. Hon har undersökt hur studenter inom kommunal vuxenutbildning utvecklar sin informationskompetens och ser brister i uppföljning:

– Jag hoppas kunna kasta mer ljus på forskningsområdet informationssökning och lärande, att man kan få mer kunskap om vad som utgör informationskompetens i olika kontexter. Jag hoppas också att avhandlingen kan användas på bibliotek och i vuxenutbildning och grundutbildning samt högre studier, för att börja prata om vad informationskompetens är och inte bara ta saker för givna. Den här avhandlingen visar på svårigheter och problem och jag hoppas att den kan komma till nytta även i praktiken.

Läs mer, Nyckelkompetens ifrågasatt i avhandling (Högskolan i Borås)

Inga kommentarer: