fredag 5 februari 2010

Smartboards - plus och minus

Många skolor och universitet investerar i interaktiva skrivtavlor eller smartboards. De ger stora möjligheter att använda interaktivt webbaserat material i klassrummet men risken är att man beställer utrustningen utan att ha en klar strategi för hur den ska integreras i undervisningen.

En ny artikel på Skolverkets webbplats IT för pedagoger, Interaktiva skrivtavlor - fördelar och utmaningar, tittar på både för- och nackdelar med dessa tavlor. Fördelarna är många: webben blir integrerad i undervisningen, de senaste informationskällorna används, de möjliggör inspelning och alla anteckningar kan sparas digitalt och är direkt tillgängliga på nätet. Kritiker säger däremot att eftersom tavlorna oftast är fastskruvade på väggen är det svårt att möblera om i lärmiljön och att de förstärker den traditionella lärarledda klassrumsundervisningen.

Läs även Bill Ferriters intressanta bloggpost om ämnet, Wasting money on whiteboards, och den långa diskussionen den orsakade.

Bild: LFT, Wikimedia Commons (5 Feb 2010)

Inga kommentarer: