onsdag 24 februari 2010

Nationell IT-strategi för skolan saknas

Användningen av IKT i svenska skolor är ojämn och det saknas klara nationella strategier i kontrast mot andra europeiska länder. Det var några av slutsatserna från en paneldebatt om IT i skolan arrangerad av IT- och Telekomföretagen i Stockholm (se artikeln i Computer Sweden). Skolan ligger redan långt efter de flesta andra branscher menade en del och det behövs nationella åtgärdar för att anpassa utbildningssystemet.

Enligt Marie Granlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och talesperson i skolfrågor:
– IT ska vara med i alla kursplaner ..... Det är också viktigt att kraftsamla alla resurser och ge Skolverket, eller någon annan myndighet, ett tydligt uppdrag att driva arbetet med IT i skolan.

Inga kommentarer: