onsdag 10 februari 2010

OER-konferens 8-9 februari

Konferensen om öppna lärresurser (OER), Framtiden för OER i Sverige - Policy och Praktik, ägde rum på KTH i Stockholm 8-9 februari. Den byggde vidare på en kartläggning av OER som finansierats av KB:s Open Accessprogram. Den arrangerades som avslutande delprojekt av medverkande från Stockholms Universitet och Metamatrix i samarbete med KB, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och KK-stiftelsen.

Förutom diskussioner kring olika svenska initiativ inom området fick vi inspirerande exempel från länder som har längre erfarenhet när det gäller öppna lärresurser; Storbritannien (Open University) och Norge (Norgesuniversitet).

Läs några reflektioner från konferensen:

Inga kommentarer: