torsdag 4 februari 2010

Matematikundervisning i fokusHur gör man matematik mer intressant och relevant i skolan? Det finns många inspirerande exempel på detta som den brittiska dagstidningen The Guardian fokuserar på i en specialbilaga på webben, Do the Maths. Där finns det artiklar om nya undervisningsmetoder, karriärmöjligheter inom matematik, lärarutbildning, självstudier och läxläsning.

Inga kommentarer: