måndag 22 februari 2010

Nätverket för IT inom Högre Utbildning

Nätverket för IT inom Högre Utbildning (ITHU) är en rikstäckande organisation som bevakar och främjar undervisning och lärande genom användning av IT. Syftet är även att utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom praktik, utvecklingsarbete och forskning. Nätverket arbetar för god och pedagogisk användning av redan befintlig IT, verkar för att ny IT kartläggs, utvärderas och används samt följer utvecklingen av arbetssätt och resurser avseende IT i undervisning och lärande.

Nätverket har varit bland annat drivande i den nationella upphandlingen av e-mötesverktyget Adobe Connect i samarbete med SUNET och har nyligen tagit fram en gemensam webbplats (Connectresurser) med praktisk information och tips för alla som ska använda Adobe Connect i sin undervisning och möten. Andra projektgrupper inom ITHU arbetar med frågor som öppna lärresurser, lärplattformar och plagiering.

Inga kommentarer: