söndag 21 februari 2010

Skriftlig kommunikation på nätet

En oerhört viktig kompetens framöver är att kunna skriva effektivt på nätet. Digital skrivkompetens omfattar hur man skriver en bra blogg, bemöter kritik, skriver inlägg i diskussionsforum och konsten att kunna skriva kollaborativt i en wiki eller via t ex Google Docs. Flera menar att nätet kräver nya skrivfärdigheter och att få skolor och högskolor fokuserar på detta. Amerikanska National Writing Project startar nu ett nationellt projekt Digital is för att främja mer undervisning i digital skrivkompetens (läs mer i artikeln Digital writing matters). Titta genom detta bildspel för mer bakgrund till området.

Inga kommentarer: