tisdag 9 februari 2010

Guide till hur du använder Adobe Connect

Nätverket för IT inom Högre Utbildning har, tillsammans med SUNET, skapat en omfattande webbguide om hur man använder e-mötesverktyget Adobe Connect. Guiden heter Connectresurser och innehåller steg-för-steg information om hur du kommer igång med e-möten och hur du hanterar de vanligaste problemen. Dessutom finns det många filmer som visar exakt hur du gör. Gruppen har skapat en egen YouTube kanal som samlar filmer som gruppen har gjort samt filmer från andra lärare och användarna.

Initiativet är kopplat till SUNETs lösning för Adobe Connect som gäller för de flesta lärosäten i Sverige.

Inga kommentarer: