måndag 13 december 2010

Är smartboards så smarta?

Många lärosäten och skolor har investerat i interaktiva tavlor (s. k. smartboards eller Interactive whiteboards) för att enkelt kunna visa webbsidor, filmer och annat nätbaserat innehåll och kunna lagra lektionsanteckningar mm.

En artikel av Innovative Educator (Are Interactive Whiteboards a Smart Idea when they Make Even the Most Innovative of Educators Look Dumb?) ifrågasätter smartboards som pedagogiska hjälpmedel och menar att de är ett hinder för effektiv kollaboration. Författaren menar att tavlan förstärker den traditionella lärarrollen som kunskapsförmedlare och att det tvingar läraren att vända ryggen mot klassen. Dessutom tappar man ögonkontakt med klassen och tavlan blir fokus för undervisningen. Lärande kan komma från alla möjliga källor och inte bara via tavlan.

Följande bildspel ger exempel på hur smartboards kan bli ett hinder i undervisningen. Vad tycker du?

Inga kommentarer: