söndag 12 december 2010

Varför IT är viktig för högre utbildning

Den senaste utgåvan av den amerikanska tidskriften Educause Review ägnas åt temat Why IT matters to higher education. Betoningen idag ligger mindre på själva verktygen och tekniken och mer på nya möjligheter för kommunikation och samarbete.

En artikel, From Users to Choosers: Central IT and the Challenge of Consumer Choice, skriver om hur IT-avdelningens roll håller på att förändras radikalt. Studenter och personal använder allt oftare tjänster och verktyg som ligger på nätet i stället för program som ligger på hårddisken eller universitetets servrar. Information lagras i molnet hos Google eller Apple. Artikeln diskuterar IT-avdelningens roll i detta.

Artikeln The library space as learning space tar upp frågan om bibliotekets roll som lärmiljö i stället för lagringsplats. Studenter dras till bibliotek som erbjuder utrymme för både grupparbete och självstudier och vi ser en trend att boksamlingen får mindre och mindre utrymme för att ge mer plats för studiemiljöer.

En tredje artikel, You 3.0: The most important evolving technology, ser hur var och en skapar sin egen personlig lärmiljö på nätet och där individualisering blir allt viktigare.

- The focus will no longer be on the technology, in itself. The focus will be on the relationship between the evolving technology and the user—that is, on You 3.0.

Inga kommentarer: