fredag 10 december 2010

Tankar om framtidens lärande

Hur ser framtidens lärande ut? I denna intervju pratar Ambjörn Naeve, matematiker och forskare på CSC-skolan, KTH, om hur skolor och högskolor bör anpassa sig mot framtidens utmaningar och ett digitalt samhälle.

Vi ser bland annat att lärande sker allt oftare vid sidan av det traditionella utbildningssystemet; det så kallade informella lärandet. Det kan väl hända att många universitet kommer framöver att ägna sig mer åt certifiering/validering än utbildning. Folk kommer till universitetet med erfarenheter och informellt lärande och vill ha sin kunskap validerad.

Världens bästa lärare lägger ut sina föreläsningar gratis på nätet och det kan vara bättre med en bra, kunnig lärare via nätet än en dålig och oinspirerad lärare på plats. Vi går från knowledge push (förmedla kunskap) till knowledge pull (söka kunskap) och det bör stå i fokus i skolor och högskolor idag. Skolan är speciell eftersom man ställer frågor som man redan vet svaret på och sådant förekommer inte i andra delar av samhället. Se intervjun och se om du håller med ...


Ambjörn Naeve om nätbaserat lärande from KTH Learning Lab on Vimeo.

Inga kommentarer: