måndag 6 december 2010

Tidskrift om digital kompetens

Den senaste utgåvan av tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy har just kommit ut. I den finns, till exempel, en artikel om barnens användning av digitala medier, Children's Engagement in Digital Practices in Leisure Time and School, och en annan artikel om pedagogiska strategier för att hjälpa elever/studenter med sin digital kompetens, Enabling digital literacy.

Inga kommentarer: