måndag 27 december 2010

Framtidsvision

Varje årsskifte ägnas mycket tid åt att blicka tillbaka på det gångna året och försöka förutse vad som kommer att hända framöver. Följande film har gjorts av IBM och ger fem ganska djärva visioner om nya tekniker som kommer att synas inom de närmaste fem åren. 3DTV är redan ett faktum men enligt filmen kommer vi att även att kunna trolla fram 3D hologram av till exempel våra vänner och kommunicera ansikte mot ansikte. Batterier som andas syre och självreglerande trafiksystem är två andra framtidsbilder som presenteras.Läs även en artikel om filmen på norska Digi.no, I 2015 snakker vi med hologrammer.

Inga kommentarer: