måndag 13 december 2010

UR samarbetar med flera lärosäten

UR och Kunskapskanalen samarbetar närmare högskolesektorn för att göra kunskap tillgänglig för många fler. Tidigare har jag skrivit om URs satsning på att lägga ut föreläsningar och program via iTunes U och nu söker de ett närmare samarbete med universitet och högskolor.

Sexton högskolor har hittills skrivit under en avsiktsförklaring som innebär att UR erbjuder stöd för utveckling av lärosätenas egna tv-produktioner. Som ett resultat har flera föreläsningar och seminarier från högskolorna har redan sänts i Kunskapskanalen och via URs webbkanaler. Under 2011 kommer UR att fortsätta besöka högskolor och diskutera samarbetsmöjligheterna.

Läs mer:
UR Samtiden
Kunskapskanalen

Inga kommentarer: