tisdag 7 december 2010

Svenska elever halkar efter enligt OECD-rapport

OECDs årliga rapport (PISA - Programme for International Student Assessment) som mäter 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera inom naturvetenskap, matematik och läsförståelse i 65 länder har just kommit ut. Svenska elever presterar sämre i alla kategorier och Sverige har sjunkit från toppnivå för 10 år sedan till genomsnittsnivå idag. Sociala skillnader märks allt mer och det står bland annat att 24% av svenska 15-åriga pojkar ligger under OECD-genomsnitt i läsförståelse. Läs mer på SR, Svenska elever sämre i skolan.

De bästa länderna enligt rapporten var Sydkorea, Finland, Singapore och Kanada samt två regioner i Kina; Shanghai och Hong Kong.

Läs mer
OECD Newsroom - Korea and Finland top OECD’s latest PISA survey of education performance
The Guardian - UK schools slip down world rankings
Washington Post - International test score data shows US firmly mid-pack
Tony Bates analyserar slutsatserna - Interpreting international comparisons in academic achievement
Läs rapporten (via Skolverket)

Inga kommentarer: