måndag 20 december 2010

Den digitaliserade barndomen


Barn- och BarndomsKollegiet (BBK) och Ung Kommunikation vid Linnéuniversitetet hälsar välkommen till 2011 års biennal med temat "Den digitaliserade barndomen". Konferensen äger rum i Kalmar 3 februari och fokuserar på hur yngre barn använder nätet idag och hur deras digitala vanor kommer att påverka hur de lär sig.

Flera intressanta inlägg finns på programmet som:
 • ”Snälla fröknar”. Om barns perspektiv på barnperspektiv
  Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet
 • Internetgenerationen växer fram. 
  Olle Findahl, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, forskningsledare WII
 • Digital färd i barndomens värld - förutsättningar för att använda IT i pedagogiska verksamheter med yngre barn
  Anna Klerfelt, PhD, lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet
 • Spelo, Bolibompasamhället och Facebook – barnkulturella arenor i barns vardag
  Ylva Ågren, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet   
Läs mer om seminariet (inkl. anmälan)
Se programmet som pdf-fil.

Inga kommentarer: