lördag 11 december 2010

Företagsledare vill ha mer IT inom utbildning

En artikel i US News, Executives, Policymakers Want More Technology in Classrooms beskriver ett möte mellan den amerikanska utbildningsministern (Secretary of Education) Arne Duncan och en grupp ledande figurer inom amerikanskt näringsliv. De träffades som en del av initiativet Foundation for Excellence in Education, för att diskutera situationen inom landets utbildningssystem och hur det kan förbättras. En sak var de överens om och det var att landets skolor och högskolor halkar efter när det gäller användningen av IT.

Enligt utbildningsministern, Arne Duncan:
- It's interesting to me that technology has actually transformed how we interact together socially. It has transformed how we do business, but technology has yet to transform how we provide education.

Flera direktörer tyckte att nyanställda från högskolan ofta saknar nödvändiga färdigheter som kritiskt tänkande, matematik och digital kompetens.

- We can't even imagine what education or technology will be like in 10 years, Students need to be not only trained in that, but they need to be taught how to learn.

På samma tema kan det vara intressant att titta på följande TED-föreläsning av Jeffrey Piontek i Vancouver i oktober om framtidens lärande.

Inga kommentarer: