torsdag 16 december 2010

Bibliotek som medieverkstad

Bibliotek omvandlas allt mer till studiemiljöer där digitala medier står i fokus. En stor roll är att erbjuda möjligheter för barn och vuxna att prova nya medier och utrycka sig i bild, ljud och text. Det handlar om att uppmuntra och möjliggör det informella lärandet där man lär sig tillsammans med andra (antingen fysiskt eller via nätet).

Följande film visar hur Chicago Public Library har nyligen öppnat en ny lärmiljö för barn och ungdomar där de kan skapa film, webbsidor, musik, bilder mm och testa program och verktyg som de inte har tillgång till hemma. Dessutom har de tillgång till bibliotekets personal plus förstås alla andra barn och ungdomar som är där. Detta ingår i initiativet YouMedia.


The Story of YOUmedia... from YOUmedia on Vimeo.

Inga kommentarer: