torsdag 30 december 2010

Idéportalen - där studenter och näringslivet möts

Norska Idéportalen.no är en tjänst som koplar ihop studenter som har projektidéer med företag som behöver kvalificerad kompetens. Under 3 år har tjänsten drivits som projekt av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) med finansiering från Forskningsrådet och Innovasjon Norge men nu ska det bli en nationell förening som kommer att vidareutveckla konceptet. Cirka 10 andra lärosäten har anslutit sig och de hoppas kunna dra igång det nya samarbetet till våren.

Idéportalen har fått mycket inspiration av den svenska tjänsten Nationella Exjobb-poolen där 16 lärosäten samarbetar för att effektivisera processen att hitta lämpliga exjobb.

Läs mer i artikeln Idéportalen blir landsdekkendeUniversitetsavisa.no.

Inga kommentarer: