måndag 24 januari 2011

Bristande digital kompetens är farlig


Vi riskerar skapa ett nytt klassamhälle om vi låter dagens digitala klyfta växa ännu mer. De som är vana vid digitala medier syns och hörs i dagens samhälle och de som inte har den kompetens kommer att hamna utanför debatten.

Det menar debattören Brit Stakston i en ny artikel Bristande digital kunskap är allvarligt. För alla. Även om de flesta i landet har tillgång till internet finns det oroväckande många som är i princip digitala analfabeter.

- Det blir allt tydligare nu att de oerhört olika nivåerna av kunskap om och förståelse för vår digitaliserade samtid kommer att spela stor roll – för både samhällsutvecklingen i stort och för makt över våra egna liv.Vi börjar betala priset för bristfällig digital kompetens i form av t.ex.mindre likvärdig skola, mindre likvärdig vård och ser en ny digital maktstruktur växa fram. Jag oroas över den rädsla som finns för nätet som gör att man inte ser den större bilden av vad digitaliseringen faktiskt betyder. I både positiv och negativ bemärkelse.

Inga kommentarer: