fredag 14 januari 2011

EDEN-konferens 2011

En av de största internationella konferenser inom nätbaserad utbildning är EDEN-konferensen (EDEN = European Distance and E-learning Network) som i år hålls i Dublin, Irland 19-22 juni. Temat för årets konferens är lärande och hållbarhet (Learning and sustainability. The new ecosystem of inovation and knowledge).

Det finns fortfarande tid att lämna in bidrag till konferensen (se Call for Papers) och anmälningar tas emot från ungefär mitten av februari.

Inga kommentarer: