onsdag 19 januari 2011

Lära sig att lära

Vad händer när läraren överger föreläsningsmodellen och ger studenterna/eleverna ansvaret för sitt lärande? Följande film har gjorts av Shelley Wright, en lärare frå Moose Jaw i Kanada, och visar hur hon arbetar med sina elever. Hon ger dem uppdraget att hitta material om ämnet på nätet och lära av varandra medan hon ger inspiration, tips och uppmuntran. Föreläsningssalen blir i stället en studieverkstad och eventuella föreläsningar kommer i form av inspelade filmer på webben från internationella experter i ämnet.

Inga kommentarer: