fredag 14 januari 2011

Digital delaktighet

1,5 miljon svenskar står helt eller nästan helt utanför Internet idag och hälften av alla användare känner sig inte delaktiga. Faran är att vi håller på att skapa ett nytt klassamhälle med en växande klyfta mellan de som kan använda digitala tjänster och kan ta för sig och de som inte kan det.

Med detta som bakgrund har initiativet Digidel 2013 startats och i december undertecknade flera organisationer och myndigheter ett upprop för digital delaktighet. Under de närmaste 2 åren kommer det att satsas mycket på information och kompetensutveckling för att minska den digitala klyftan och det kommer att märkas främst inom folkbildning och biblioteken.

- På plats i .SE:s lokaler den 3 december fanns 15 organisationer och myndigheter som representerade folkbildning, bibliotek och tillgänglighetsarbete. Målsättningen med uppropet är att med gemensamma insatser få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet inom de närmaste tre åren. 

Ann Wiklund, nationell samordnare för IKT-lyftet, säger:
– För att nå dem som inte använder Internet måste vi erbjuda kostnadsfri utbildning. Vi måste samverka både på nationell och regional nivå och vi behöver fler aktörer som ansluter sig till oss. Vi välkomnar staten, kommuner, landsting och privata företag att ansluta sig till uppropet.

Kampanjens mål är att få ytterligare minst en halv miljon svenskar att börja använda Internet till slutet av 2013 och bidra till att de som redan använder nätet kan lättare utnyttja de möjligheter som finns för att delta i samhällsutvecklingen, utbilda sig och kommunicera.

Här kommer en kort film som belyser dagens situation.

Inga kommentarer: