söndag 23 januari 2011

Högre utbildning formar individ och samhälle

Högskoleverket, i samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet, anordnar en konferens om den högre utbildningens roll i samhället från ett regionalt, nationelt och internationellt perspektiv. Konferensen heter Högre utbildning formar individ och samhälle och äger rum 14 - 16 mars vid Malmö Högskola.

- Den högre utbildningen och forskningen är en av de viktigaste drivkrafterna för såväl individen som för samhällsnyttan. Den högre utbildningen ger individen färdigheter och kunskaper som möjliggör ett attraktivt yrkesliv och en djupare förståelse för det samhälle vi lever i. På samma sätt har samhället allt att vinna på en högutbildad befolkning som skapar värden för hela samhället.

Bland sextiotalet talare möter du bl.a. utbildningsminister Jan Björklund, Pierre Godin från EU-kommissionen, Jens Oddershede, rektor vid Syddanskt Universitet, Patrick Aebischer, rektor vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Will Cardwell, chef för Aalto Centre for Entrepreneurship, Aalto University, Mary A. Ritter, professor vid Imperial College London, Janken Myrdal, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Beatrice Högå, ordförande för SFS.

Läs konferensprogrammet

Inga kommentarer: