måndag 10 januari 2011

Öppna resurser om digital kompetens


Sajten Common Sense Media innehåller mycket information och resurser om barnens och ungdomarnas nätanvändning. Här finns det goda råd om hur du kan diskutera "nätikett" med dina barn och hjälpa dem utveckla sin digital kompetens (och din också förstås!). I begreppet digital kompetens ingår säkerhet och integritet på nätet, digital delaktighet, källkritik och informationssökning. Huvudprincipen med sajten är att vi ska uppmuntra bra nätanvändning och inte förbjuda eller blockera.

Det finns material som skolor kan skicka till föräldrar om hur de kan bli mer delaktiga i sina barns medieanvändning och för lärare finns det kursplaner och material för att bygga en kurs om digital kompetens.

Det finns också guider till alla de vanligaste programvaror, spel, webbtjänster, filmer mm med råd om lämplighet, åldersgränser, kvalitet och säkerhetsrisker.

Läs en artikel om Common Sense Media på sajten Open Education, Media Literacy – “Common Sense Media” a Great Online Source.

Inga kommentarer: