lördag 29 januari 2011

Skapa morgondagens klassrum

Hur ska vi anpassa våra skolor och universitet för att skapa moderna och stimulerande lärmiljöer? Ett nytt omfattande europeiskt projekt, iTEC, kommer att ta fram tänkbara modeller och testa dem under de kommande fyra åren. Projektet har en budget på €9,45 miljoner och består av 27 partners från 18 EU-länder (tyvärr inte Sverige) inklusive 14 utbildningsdepartement.

Projektet kommer att titta på flera vitkiga komponenter i framtidens lärande: design av lärmiljö, lärarnas kompetensutveckling, IT-pedagogik, bedömningsfrågor, kollaborativt lärande, val av verktyg och metoder mm (se projektets mål). De planera att utföra pilotprojekt i 1000 klassrum runt om i Europa och är det största och mest strategiska projektet som Europeiska Schoolnet har hittills drivit.

Ett annat projekt inom samma område är Future school of Finland som omfattar skolorna runt Uleåborg. Projektet tittar på alla delar av skolans verksamhet och testar nya tekniker och metoder för att hitta modeller som är mer anpassade till framtidens behov. Se följande introduktionsfilm:

1 kommentar:

Dominic sa...

Hi!
From what I can see Sweden are not involved in this project! Is this correct? It seems to me that this would otherwise have been a great thing to be apart of!

Was glad to find your blog which is now bookmarked. Will with intrest read your other posts too no doubt!
/Dominc