fredag 28 januari 2011

E-böcker - hot eller möjlighet för biblioteket?


En artikel i Svenska Dagbladet (E-böcker ödesfråga för bibliotek) lyfter frågan om hur biblioteket hanterar utlån av e-böcker framöver. Inga Lundén (Stockholms stadsbibliotek) och Madeleine Sjöstedt (FP, kulturborgarråd, Stockholms stad) kräver tydliga beslut om hur biblioteksverksamhet ska hantera digitalisering. Utlån av digitala medier skiljer sig nämligen markant från utlån av tryckta böcker.

Problemet med e-böcker är att varje gång biblioteket lånar ut måste de betala cirka 20 kronor till förlaget. Blir det en populär tjänst kan det bli en väldigt dyr historia för biblioteket. Ett annat problem är att många e-publikationer har ett starkt kopieringsskydd som gör det svårt att låna ut dem. Författarna menar att biblioteken behöver ett nytt uppdrag om hur de ska förhålla sig till nya medier med tydliga villkor:

- Det folkbiblioteket behöver idag är en uttalad önskan från befolkningen, de folkvalda och olika parter inom bokbranschen att biblioteken ska fortsätta att ha den roll som förmedlare av litteratur som de haft hittills, för att man anser att det är en roll som gagnar hela samhället. Principen är enkel. Biblioteken gör ett kvalificerat urval av titlar, köper in medier och lånar ut dem utan kostnad för låntagaren. Oavsett format. Biblioteken samexisterar med kommersiella intressen, som förlag, men låter inte sitt urval och uppdrag styras av marknaden. En affärsmodell som fungerar både för att sälja och låna ut e-medier behöver tas fram gemensamt.

Läs artikeln, E-böcker ödesfråga för bibliotek (SvD)

Inga kommentarer: