måndag 17 januari 2011

Konferens i Skellefteå


Den 31 mars arrangerar Campus Skellefteå för femte år i följd konferensen Emerging Pieces in the Education Puzzle. Konferensen vänder sig till ett flertal målgrupper: lärare och forskare på universitet, lärare eller skolledare inom ungdomsskolan, som arbetar med lärcentrafrågor eller är utbildningsplanerare i organisationer och företag, och till politiker med intresse för utbildningsfrågor.

- Tanken med konferensen är att fokusera på några utvecklingslinjer, faktorer och företeelser som inte diskuteras så mycket i Sverige, men är påtagliga och möjliga pusselbitar i byggandet av framtidens flexibla utbildningslösningar. Där kommer vi sannolikt att få se mera av blandade distributionsformer för utbildning, samarbete mellan universitet, samarbete universitet – samhälle – företag, skräddarsydd utbildning, nya otraditionella utbildningsmiljöer – samt inte minst studenter som har andra krav och behov än dagens.

Bland årets talare är Professor Michael Power, Université Laval, Quebec City, Kanada, Ingvill Rasmussen, Oslo universitet, och Pierre Dillenbourg, professor i datavetenskap vid EPDL, Lausanne. Arrangörer är Campusutveckling, Skellefteå, i samverkan med Flexprojektet vid Umeå universitet och Akademi Norr.

Se programmet (pdf-dokument)

Inga kommentarer: