fredag 21 januari 2011

IT och högre utbildning - två norska initiativ

Norgesuniversitetet, myndigheten som främjar IKT och flexibelt lärande inom norsk högre utbildning, har ett  nyhetsbrev som denna vecka innehåller flera intressanta nyheter (prenumerera från länken på hemsidan). I synnerhet finns två studier om digitalisering inom högre utbildning som vore intressanta att utföra i Sverige.

  • Kunsten å ile langsomt är en ny rapport som beskriver hur IT-pedagogik används vid norska lärosäten. Rapporten är resultatet av en expertgrupps undersökningar och ger konkreta råd om hur lärosäten kan hantera den komplexiteten som kännetecknar den pedagogiska användningen av IKT.
  • Digital Tilstand 2011. Norgesuniversitetet inleder i februari en ny kartläggning om hur digitala verktyg och medier används vid landets lärosäten. Vad har studenterna för erfarenheter och vilka krav har de på lärosätets digitala lärmiljö? Flera tusen studenter kommer att ingå i undersökningen.

Inga kommentarer: