måndag 31 januari 2011

Konferens om digital kompetens och skolutveckling

Projektet Ung Kommunikation är ett utvecklingsprojekt för lärarutbildning, skola och lärmiljöer som har pågått sedan 2006. Syftet är att främja digital kompetens och belysa de många olika sätt som modern teknik påverkar lärande.

Den 15 och 16 juni 2011 håller projektet slutkonferensen Då. Nu. Och sen då?Linnéuniversitetet i Växjö. Det blir två dagar med föredrag, diskussioner och aktiviteter om det som varit, är och kommer att bli viktigt både nationellt och internationellt för utveckling av kunskapssyn, skola och lärande.

Konferensen är kostnadsfri, anmäl dig senast 2 maj. Information om programmet och anmälan finns under Program & anmälan.

Inga kommentarer: