fredag 3 juni 2011

Är nätstudier lika bra som traditionella studier?


Vi får ständiga påminnelser om att nätbaserade utbildningar har lägre genomströmning än traditionella campusutbildningar. Problemet med sådana siffror är att man jämför äpplen med päron. Heltidsstudenter på campus klarar sina kurser för att det är deras huvuduppgift och för att kunna finansiera följande års studier. Deltidsstudenter på distans har arbete, familj och fritidsaktiviteter som ofta måste få högre prioritet än studierna och därför slutför de inte alltid sina kurser.

Men om man jämför hur man faktiskt lär sig finns det få skillnader och en del studier visar att nätstudier ger till och med bättre resultat. Norske Professor Torstein Rekkedal skriver i ett kort inlägg på NKI Nettstudier, Er nettstudier like bra som tradisjonell undervisning? att man snart kan ställa frågan om traditionell klassrumsundervisning är lika effektiv som nätstudier. Han ger en lista över flera artiklar och studier som har gjorts under de senaste åren om skillnaderna mellan campus och distans, både norska och amerikanska.

- Stort sett viser alle disse studiene at det ikke kan påvises noen generell forskjell i læringsresultater mellom studenter som er undervist i klasser, seminarer eller forelesninger og studenter som har tatt studier på nettet. Dette gjelder enten man undersøker læringskvalitet, eksamensresultater eller overføring av kunnskap til arbeidslivet.

Egentligen ska vi inte diskutera denna fråga så mycket. Det handlar inte om antingen den ena eller den andra men att all utbildning har nätets resurser och möjligheter och att blandningen leder till större flexibilitet och flera möjligheter att utveckla lärandet.

Inga kommentarer: