lördag 11 juni 2011

Läraren ska lyssna mer, prata mindre


Ny forskning i Australien visar att lärande gynnas av att läraren pratar mindre och ägnar mest tid åt att lyssna. Professor John Hattie, Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne, menar att när läraren pratar cirka 80% av tiden i klassrummet finns det inte mycket utrymme för lärande.

- When teachers stop talking deep learning takes place. It's our concept of ourselves as teachers that we have knowledge and we need to impart it. Speaking 80 per cent of the time in conversation means I'm waiting for you to stop to have the chance to talk. In counselling you have to do the opposite, you have to listen and that's what I want teachers to do.

Prof. Hattie menar att läraren ska låta eleverna stå för en del av undervisningen och att man ska inspireras av dataspelsmodellen. I de flesta spel får duprova på nya färdigheter med fortlöpande återkoppling och tips om hur du ska bli bättre  Vi ska hjälpa eleverna att spela spelet "lärande"

Läs artikeln i Sydney Morning Herald, Just shut up and listen, expert tells teachers.


Inga kommentarer: