måndag 6 juni 2011

Europeisk konferens om kvalitet inom e-lärande

EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning) har sin årliga konferens i Oeiras i Portugal 14 - 16 september. Konferensens tema i år är framtidens certifiering och validering, Certifying the future - Accreditation, certification and internationalisation. Konferensen kommer att lyfta fram nya metoder för cerifiering och kvalitetssäkring inom både högre utbildning och vuxenutbildning.

- Education and training are key to Europe's development and economy. in a European education and training arena mobility of learners and staff, and programmes delivered across borders have become reality. Internationally we can see that universities and training providers are searching for new markets often reaching out across borders to offer their programmes. Open education and open educational resources have unlocked new doors for formal and informal learning, and attempts to certify and recognize achievements through both these modes of learning are intensified throughout Europe and beyond.

EFQUEL är en organisation med över 100 medlemmar (universitet, myndigheter och företag) som arbetar med kvalitetssäkring och certifiering av nätbaserad utbildning. Bland annat har de tagit fram UNIQUe, en erkänd europeisk certifiering av kvalitet inom e-lärande.


Anmäl dig till konferensen.

Inga kommentarer: