torsdag 23 juni 2011

Tony Bates kommer till Digital tillstand 2011 i Oslo

Norgesuniversitet genomför i år en omfattande nationell studie om användningen av IKT i landets högskolor och universitet, Digital tillstand 2011. Cirka 2300 studenter, 750 lärare och 140 ledare har deltagit genom att svara på en enkät om hur IKT används i utbildning, krav på IKT, synpunkter på support och förväntningar framöver.

Undersökningen blir nu en konferens för att kunna skapa en djupare dialog kring samverkan och övergripande strategier för IKT inom norsk högre utbildning. Konferensen äger rum på Grand Hotel i Oslo 17-18 oktober och huvudtalaren är den kanadensiska forskaren Tony Bates, ett mycket välkänt namn inom området.

Läs mer om konferensen.

Inga kommentarer: