torsdag 16 juni 2011

Global webbkonferens i juli

Reform Symposium är en global online konferens för utbildare som går 29 - 31 juli. Hela konferensen är på webben med direktsändning och inspelning av alla föredrag samt forum för diskussion och möten. Under 3 dagar kan du följa 65 presentationer samt 12 huvudtalare som täcker många aspekter av modern utbildning och pedagogik inom både skolan och högre utbildning (se en presentation av alla talare). Hela konferensen är gratis och du kan delta så mycket du vill.

Här ser du det officiella informationsbladet.
RSCON Flyer One Page Version

Inga kommentarer: