torsdag 23 juni 2011

Ny tidskrift, Högre Utbildning

Det första numret av Högre utbildning, en ny vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen, är nu ute. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning.

Det finns flera intressanta artiklar om flexibelt lärande i det första numret av tidskriften. Norska forskaren Rune Krumsvik har bidraget med artikeln Digital competence in the Norwegian teacher education and schools, Ebba Ossiannilsson (Lund) har skrivit om öppna lärresurser Inspirera och inspireras, och du får tusenfalt igen och flera författare från Uppsala har bidragit med artikeln Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet.

Inga kommentarer: