onsdag 1 juni 2011

Bibliotek som lärmiljö

Biblioteketets roll håller på att förvandlas till en öppen lärmiljö med fokus på digitala medier. Folkbibliotekens roll i den pågående kampanjen Digidel är att vara en självklar guide i dagens informationsöverflöd och hjälpa datorovana att komma ut på nätet.

Den här filmen visar upp bibliotekets nya roll att stödja digital delaktighet och folkbildning samt erbjuda en bra studiemiljö för alla. Den har tagits fram av Östgötabiblioteken med intervjuer med både personal och studenter i Finspång, Kinda, Norrköping, Söderköping och Vadstena.

Inga kommentarer: