fredag 9 september 2011

Erfarenheter om en-till-en i Rwanda

One Laptop Per Child, Kigali by cellanr, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  cellanr 

Rwanda har väckt stor uppmärksamhet i världen genom sin satsning på en dator till varje grundskolelev i landet. En artikel i tidningen The New Times, Children speak out on OLPC program, beskriver elevernas och lärarnas erfarenheter med IT i skolan. Hittills har cirka 65 000 datorer delats ut bland 128 skolor och planen är att 160 000 datorer ska finnas i bruk till juni 2012. Regeringen vill skapa en kunskapsekonomi i landet och IT i skolan har därför väldigt hög prioritet.

Erfarenheterna är väldigt positiva enligt artikeln. Eleverna har mest koncentrerat sig på att komma igång med e-post och söka information på nätet. Eftersom väldigt få har datorer hemma har de inga andra möjligheter att få digital kompetens.

Några synpunkter från eleverna:
- I am so excited to use these laptops because they motivate me while studying lessons.
- I can now browse the internet, activate my e-mail address and look for more information regarding the subjects we study for example mathematics, social studies and English.

Inga kommentarer: