tisdag 13 september 2011

Norskt universitetsbibliotek köper helst e-böcker

Montreal - e-book & bistrot by roncaglia, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  roncaglia 

Universitetsbiblioteket i Tromsø i Norge har nyligen beslutat att köpa e-böcker hellre än tryckta böcker när det finns möjlighet. Just nu har biblioteket cirka en halv miljon e-böcker tillgängliga.På detta sätt finns böckerna tillgängliga för alla studenter och de slipper så mycket fjärrlån till distansstudenter.

- Vi må få gode systemer på å gjøre faglitteratur elektronisk tilgjengelig. På den måten kan vi tilby fleksible utdanninger der den elektroniske litteraturen er tilgjengelig uansett hvor i verden du befinner deg. Jeg tror at vi vil få mer av fleksible utdanningstyper – da er jo elektroniske bøker og tidsskrift et fantastisk hjelpemiddel, informerer bibliotekdirektøren, Helge Salvesen.

Problemet med e-böcker och e-tidskrifter är kostnaden. Förlagen tar stora prenumerationskostnader för akademiska tidskrifter och e-böcker har 25% moms. Detta är ett hinder för utvecklingen menar bibliotekschefen. Biblioteket betalar idag 38 miljoner kronor på litteratur.

Läs mer: Kjøper digitale bøker - gjør utdanning mer fleksibel (Norgesuniversitet)

Inga kommentarer: