onsdag 7 september 2011

Validering av informellt lärande

Många elever och studenter har dolda talanger och fritidsintressen som aldrig får uppmärksamhet i skolan och inte heller räknas i betygsättningen. Många har faktiskt avancerade kunskaper inom media, naturkunskap, musik mm. Här ser du en kort film som visar hur dessa fritidsintressen kan tas tillvara av skolan. Genom att skapa utrymme på webben för eleverna att skapa en egen e-portfölj med exempel på sitt arbete utanför skolan kan läraren sedan bedöma om arbetet kan betygsättas även om det har skett helt utanför skolans ramar. Eleverna får en möjlighet att visa vad de kan och e-portföljen kan byggas på under åren.

Filmen kommer från det europeiska projektet iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) som undersöker nya modeller för framtidens klassrum. iTEC är det största och mest strategiska projektet hittills inom European Schoolnet. Läs mer om projektet.

Inga kommentarer: