fredag 2 september 2011

Norsk studie om inställning till datorer i skolan


Norska Senter for IKT i utdanningen skriver om en ny studie kring skolelevers användninga av datorer och mobiler i klassrummet, Databruk ufortjent syndebukk i klasserommet. Det pågår i många skolor en katt och mus-lek mellan läraren och eleverna där eleverna hittar på allt mer raffinerade sätt att kringgå olika förbud på sociala medier, användning av mobiler mm. Ju mer skolan blockerar och förbjuder desto mer sport att trotsa reglerna.

Studien, Monitor 2010, bygger på intervjuer med skolledare, lärare och elever. Skolor som satsar på att integrera IT i undervisningen ser datorn och mobilen som självklara arbetsverktyg och genom denna integrering försvinner en stor del av konflikten.

-Vi mener løsningen ligger i dialog. Bli enig med elevene om hva som er god bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), lag regler for når og hvordan ulike læringsverktøy kan brukes i timene og ha en avtale der elevene får ansvar for å følge reglene, sier kommunikasjonssjef Vibeke Kløvstad i Senter for IKT i utdanningen.

Bland annat visar studien att skolor som har en anställd IT-pedagog visar en högre nivå av digital kompetens bland lärarna och eleverna. Oroväckande trender som vi i Sverige kan känna igen är att den digitala klyftan mellan åldersgrupperna (gäller för både lärare och elever) har ökat sedan 2003 och att det finns stora skillnader i digital kompetens mellan kommuner och även mellan skolor i samma område.

Inga kommentarer: