måndag 12 september 2011

Kan grupper vara kreativa?

group behavior || Gruppenverhalten by paraflyer, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  paraflyer 

Alla organisationer idag betonar vikten av kreativitet och innovation men ganska få lever upp till ambitionerna. En kort artikel i Psyblog, Why group norms kill creativity, menar att grupper är mer inriktade på att följa interna normer hellre än att sticka ut. Så fort vi ingår i en grupp försöker vi hitta gemensamma regler för att skapa harmoni och samstämmighet i gruppen. Annars blir den ingen grupp förstås. Även om grupper försöker vara kreativa vågar de sällan prova nya idéer som går utanför gruppens oskrivna regler. De blir "lagom kreativa".

Om vi ska verkligen satsa på kreativitet är det bättre att betona individen.Skolan är ett exempel av en typisk gruppmiljö där det är svårt att vara riktigt kreativt utanför de givna reglerna. De flesta arbetsplatserna har samma begränsningar.

- Creativity within groups isn't impossible, though, it's just that it has to fight all the harder to get out. Coming up with something truly new often means having to steer a path away from the herd, towards new horizons. If you really covet creativity, then there's one rule you'd be well advised to follow: go it alone.

Artikeln ingår i en serie, Essentials of group psychology.

Inga kommentarer: