fredag 23 september 2011

Regionala kunskapscentra på Island


Islands Universitet satsar på regional utveckling genom att skapa 9 regionala forskningscentra runt om i landet under en egen enhet, University of Iceland Institute of Study Centres. Dessa centra ska skapa en kontaktpunkt mellan universitetet och lokala utbildnings- och kunskapsorganisationer (t ex kommunala lärcentra, olika myndigheters forskningsverksamhet, regionala utvecklingsorganisationer mm). Universitetet har egna forskare baserade på dessa centra och målsättningen är att samla många lokala aktörer under ett tak:

- The institute is a venue for the university´s collaboration with local authorities, institutions, businesses, associations and individuals based in rural areas. The objectives of the institute are furthermore to provide facilities for research in rural areas, increase the access of the general public to education and strengthen the relationship between the University of Iceland and the community and professional sector.

Fördelarna med en sådan satsning är:
  • samordnat, lokalt kunskapsnätverk
  • kontaktpunkt mot varje region
  • viss forskning görs bäst utanför huvudstadsområdet (biologi, miljö, geologi)
Satsningen startade 2009 och idag har universitetet cirka 20 anställda på dessa centra plus masterstudenter och doktorander. Detta har redan skapat flera lokala projekt och nya initiativ genom den tätare kontakten mellan bygden och universitetet. Flera projekt har skapat internationellt intresse (inte minst när det gäller vulkaner!) och forskare och experter från andra länder har kommit till dessa centra under kortare eller längre perioder.

Se en föreläsning om detta av Rögnvaldur Ólafsson (Director, Institute of Research Centres, University of Iceland). Bildspelet ser du nedan.

Inga kommentarer: