söndag 18 september 2011

UNIQUe - kvalitet i e-lärande

Kvalitet är den viktigaste utmaningen idag inom nätbaserad utbildning. Många nätbaserade utbildningar har lägre prestationsgrader än traditionella motsvarigheter och även om det finns flera anledningar bakom dessa siffror är det oerhört viktigt att lärosätena tillämper trovärdiga kvalitetssystem. Kvalitetssystem finns förstås för campusutbildningar men väldigt få lärosäten eller skolor har utvecklat kvalitetskriterier för e-lärande.

UNIQUe är den första europeiska kvalitetscertifieringen inom e-lärande och riktar sig främst mot universitet och högskolor. Intresserade lärosäten måste först göra en självbedömning efter UNIQUes kvalitetskritierier som sedan granskas av en grupp experter. Lärosätet får sedan beskedet om den uppfyller kraven på certifiering, eller får återkoppling om förbättringsområden. De som går vidare får sedan ett platsbesök av bedömare som tittar på alla aspekter av lärosätets användning av nätbaserad utbildning. Bedömningsgruppen tittar på hela lärosätets processer och policies för att se hur digitalisering genomsyr alla aktiviteter.

UNIQUe is the first Europe wide quality certification supporting universities to achieve excellence in using ICT for innovation in learning. The certification provides benchmarks for the higher education arena to...

  • enhance the implementation speed of the Bologna reforms in the area of technology-enhanced learning and focuses on innovation.
  • incorporate existing good practices and valid quality strategies.
Dr Ahmad Al-Modayan med UNIQUe-certifikat
UNIQUe presents a broader institutional approach and focuses beyond eLearning to validate universities' innovation efforts. The label builds on broadest stakeholder involvement with a view to involve the whole higher education governance community, students, professors & lecturers, administration and universities' management.  

Efter certifiering finns kontinuerlig uppföljning och rådgivning och efter 3 år får man söka igen. UNIQUe har tagits fram av en projektgrupp inom ramen för EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning). Vid förra veckans EFQUEL konferens i Lissabon tog flera universitet emot sina UNIQUe-certifikat, bland andra King Abdulaziz University i Saudiarabien (se bilden).

Inga svenska lärosäten har anslutit sig. Vem blir först?

Läs mer om UNIQUes certifieringsprocess
Vanliga frågor och svar om UNIQUe.  
 

Inga kommentarer: