torsdag 8 september 2011

Media and Learning 2011

Den stora europeiska konferensen Media and Learning 2011 äger rum 24-25 november i Bryssel, Belgien. Användning av film, animering och andra digitala medier förekommer idag på alla utbildningsnivåer och konferensen visar goda exempel på integreringen av multimedieinnehåll i kurser och klassrum. Strategier för att utveckla studenternas och lärarnas digital- och mediekompetens kommer också att lyftas fram.

- Media & Learning 2011 is the place to be if you are interested in the latest developments, services and uses of media in education and training. Aimed at both policy makers and practitioners, the purpose of this event is to identify policies and initiatives that promote digital and media competence at all levels of education and training as well as to promote best-practice in the take-up and application of media in education and training.

Redan nu kan du delta i flera diskussionsforum på konferensens webbplats.

Se konferensprogrammet.

Inga kommentarer: