torsdag 1 september 2011

Studenter dåliga på informationssökning men få frågar bibliotekarien


En mycket intressant artikel i den amerikanska tidskriften Inside Higher Ed, What students don't know, beskriver resultat från ett 2-årigt projekt mellan 5 universitet i delstaten Illinois, ERIAL (Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries). Projektet har undersökt studenternas forskningsprocesser och samspelet mellan studenter och bibliotek och ser ett allvarligt glapp mellan biblioteket och de studenter och lärare de ska hjälpa.

Undersökningen visar stora brister i studenternas kompetens i informationssökning. Dessutom är det väldigt sällan att studenter frågar en bibliotekarie om hjälp. Många lärare tror att studenterna redan kan söka på nätet och många studenter är också självsäkra på sin sökkompetens. Problemet är att de flesta kan bara göra enkla, grova Google-sökningar och väldigt få använder avancerade sökvillkor.

- ... students appeared to lack even some of the most basic information literacy skills that we assumed they would have mastered in high school.

Ännu färre kände till Google Scholar och andra mer specialiserade tjänster. I många fall var inte lärarna så mycket bättre på informationssökning.

Det största problemet var att varken studenterna eller lärarna såg biblioteket som en viktig partner i forskningsprocessen. Dessutom verkar myten om studenter som "digitala infödingar" vara väldigt utbredd och betyder att lärare och bibliotekarier överskattar studenternas digital kompetens.

- Librarians tend to overestimate the research skills of some of their students, which can result in interactions that leave students feeling intimidated and alienated, say the ERIAL researchers. Some professors make similar assumptions, and fail to require that their students visit with a librarian before embarking on research projects. And both professors and librarians are liable to project an idealistic view of the research process onto students who often are not willing or able to fulfill it.

Slutsatserna är att det krävs en bättre dialog och samspel mellan lärarna och biblioteket och att det krävs en satsning på att förbättra studenternas syn på bibliotekariernas kompetens och vilket stöd biblioteket kan erbjuda.

1 kommentar:

Ann-Louise Larsson sa...

Ja, dialog mellan lärare och bibliotekarier är naturligtvis viktig. Det som måste diskuteras är vilka krav lärarna har på studenternas informationssökning. Om studenterna får tydliga instruktioner ang. vilka typer av publikationer som passar för självständiga arbeten kommer de att lära sig att söka och be bibliotekarien om hjälp när de behöver.